Podd: e-hälsa II, förändring i digitaliseringens spår

11 januari 2019

I digitaliseringens spår förändras många samhällsfunktioner och så även hälso- och sjukvården. Det gäller både för medarbetare och för de som är brukare eller patienter.

Det handlar mindre om tekniken och mer om ett förändrat förhållningssätt till hur vi möts, hanterar information och organiserar verksamheten.Vi vet att vi måste förändra sättet vi arbetar på om vi ska klara framtidsutmaningarna inom välfärden.

Möjliga vägar för denna förändring ska vi diskutera tillsammans med Patrik Sundström, programansvarig, e-hälsan SKL – Sveriges Kommuner och Landsting, Eva Pilsäter Faxner, projektägare för det ESF-stödda projektet ”E-hälsalyftet” & projektledare Framtidens vårdinformationsmiljö på Stockholms Läns Landsting, SLL, och Anna Spånt Enbuske, utredare på fackförbundet Kommunal..

Avsnitt 34: E-hälsa 2 – förändring i digitaliseringens spår