Planering för kommande socialfondsprogram ESF+ i Sydsverige

9 maj 2022

Vi närmar oss lansering och start av Europeiska Socialfonden i Sydsverige, programperioden 2021-2027, ESF+

Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är inte ännu beslutade men vi arbetar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet Skåne Blekinge med att förbereda för snabb start och igångsättande av utvecklingsprojekt.

Lanseringsevent:

Som ett led i förberedelsearbetet börjar vi med ett fysiskt lanseringsevent den 21 juni på Rådhus Skåne, i Kristianstad. Detta gör vi i samarbete med Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge, Region Skåne och Region Blekinge. Lanseringseventet kommer presentera ESF+, de olika programområdena och deras tänkta resultat och vad som är möjligt göra med medfinansiering från Europeiska socialfonden.  Vi kommer bland mycket annat gå igenom prioriteringar i den regionala handlingsplanen och organisering av genomförandet. Det kommer vara möjligt ställa frågor och att nätverka tillsammans.

Program med anmälningslänk läggs ut inom kort.

Kommande utlysningar:

Vi planerar att publicera utlysningstexter för tre olika inriktningar under juni månad. Utlysningarna beräknas öppna i augusti och stänga den 29 september. Ansökningarna kommer att prioriteras vid Strukturfondspartnerskapets möte den 7:e december och beräknad projektstart blir januari-februari 2023.

Vi kommer genomföra informationsmöten digitalt den 1:a september. Den 8:e september ges tillfällen till projektidémöten med regionala samordnare, digitalt eller fysiskt på kontoret i Malmö.

Detta följs upp med utbildningstillfällen digitalt den 13:e september. Då går vi igenom ansökningsförfarandet via Projektrummet inklusive budgetarbete för respektive utlysning.

Övergripande inriktningar på utlysningarna:

POA1 Livslångt lärande

Insatser som ökar förmågan till omställning.

Insatser som ökar den digitala omställningen.

Insatser som stimulerar samverkan mellan projektaktörerna och arbetsgivare.

För projekt inom livslångt lärande är det möjligt med transnationellt samarbete.

POA2 Aktiv inkludering

Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år).

Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de återgår till och fullföljer studier.

POA2 Aktiv inkludering

Tidiga och förberedande insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden.

För projekt inom de båda utlysningarna inom Aktiv inkludering är det möjligt med transnationellt samarbete.

Anmälningsmöjligheter till infomöte, projektidémöten och utbildningstillfälle kommer öppna i samband med att utlysningarnas inriktningar publiceras i juni.

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna i december 2022 och stänga i mars 2023, för projektstart i augusti-september 2023. Tänkta inriktningar på dessa utlysningar kommer publiceras i juni.