På plats i Umeå för dialog om nya socialfondsprogrammet ESF+

3 juni 2022

Under torsdagen den 2 juni arrangerade region Västerbotten ett dialogmöte tillsammans med Svenska ESF-rådet i Övre Norrland om det nya socialfondsprogrammet ESF+ och om regional medfinansiering i form av regionala 1:1-medel.

Personer i bilden är Martin Lundberg (Region Västerbotten), Anna-Karin Lonnebo (Region Västerbotten),Therese Lundgren (Urkraft) Riika Engman (Region Västerbotten), Katrin Lundmark (Urkraft), Monika Widman Lundmark (Medlefors Folkhögskola), Majuri Kamari (Region Västerbotten), Irina Bergsten (Region Västerbotten) och Mats Lejon från Svenska ESF-rådet.

Flera organisationer från Västerbotten fick möjlighet att träffas för att diskutera idéer, utkast eller tankar till framtida projekt. Det blev ett lyckat möte, deltagarna uppskattade att få träffas på plats och det resulterade i diskussioner kring över 20 nya intressanta projektidéer.