Kommande utlysningar inom ESF+ i ÖMS

22 december 2022

ESF-rådet i Östra Mellansverige har nu kommit ut med två utlysningar inom Programområde A.1 respektive A.2. Ansökningarna stänger den 27 mars 2023. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte kommer att hållas under juni 2023. Läs mer om förutsättningarna nedan och välkommen till informationsmötet.

POA1 22-045 – Kompetensutvecklingsinsatser för sysselsatta i Östra Mellansverige

POA2 22-046 – Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige

I samband med att utlysningarna öppnat, bjuder ESF-rådet i Östra Mellansverige in till ett digitalt informationsmöte. Välkommen med din anmälan senast 22 januari.

Välkomna!