Nya utlysningar i Sydsverige

2 december 2022

Fyra utlysningar är nu publicerade och öppna för ansökan. De hittas under Utlysningar.

Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna i Sydsverige.
Programområde: A1
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 30 000 000

Breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser i Sydsverige
Programområde: A1
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 16 000 000

Uppmuntra aktiv inkludering 2 – Sydsverige
Programområde: A2
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 55 000 000

Aktiv inkludering av unga 2 Sydsverige
Programområde: A2
Sista ansökningsdag: 2023-03-06
Budget: 25 000 000

Anmälan till informationsmöte om att ansöka inom programområde A1

Anmälan till informationsmöte om att ansökan inom programområde A2