Nya projekt har prioriterats!

16 juni 2023

Igår, den 15 juni höll Strukturfondspartnerskapet ett sammanträde och prioriterade tre nya socialfondsprojekt i regionen.

Programområde A2: Aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige. Dnr: 23-002

Projekt: Ung Nu Gävleborg. Projektägare: Region Gävleborg. Projektperiod: 1 sep 2023 – 31 aug 2026. Målgrupp: Unga män och kvinnor (16-19år) som varken arbetar eller studerar. Antal deltagare: 300st, varav 120st kvinnor och 180st män. ESF-stöd: 23 675 216 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 39 378 528 kronor. Dnr: 23-002-S01.

Projekt: Värmlands Unga i Arbete. Projektägare: Karlstad kommun. Projektperiod: 1 sep 2023 – 30 jun 2026. Målgrupp: Unga män och kvinnor (16-19år) som varken arbetar eller studerar. Antal deltagare: 400st, varav 160st kvinnor och 240st män. ESF-stöd: 27 496 997 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 46 067 498 kronor. Dnr: 23-002-S02.

Programområde A1: Kompetensutveckling för myndighetsgemensamt stöd inom samordningsförbunden. Dnr: 23-001

Projekt: Lärande och utveckling FINansiell SAMordning. Projektägare: Karlstad kommun. Projektperiod: 1 sep 2023 – 31 aug 2026. Målgrupp: Förbundspersonal och personal hos förbundets samverkanspartner. Antal deltagare: 1260st, varav 1008st kvinnor och 252st män. ESF-stöd: 23 495 648 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 38 486 129 kronor. Dnr: 23-001-S01.

Läs Strukturfondspartnerskapets hela pressmeddelande här.