Nya projekt har prioriterats

20 december 2023

Den 15 december höll Strukturfondspartnerskapet ett sammanträde och prioriterade två nya socialfondsprojekt i regionen.

Programområde A1: Breddad rekrytering för små- och medelstora företag i Norra MellansverigeDnr: 23-059

Projekt: Breddad rekrytering – inriktning verkstadsindustrin. Projektägare: Sandvikens kommun. Projektperiod: 1 feb 2024 – 31 jan 2027. Målgrupp: Arbetsgivare och medarbetare inom små- och medelstora verkstadsföretag i Gävle/Sandviken som har brist på arbetskraft. Antal deltagare: 150st, varav 40st kvinnor och 110st män. ESF-stöd: 4 892 717 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 7 311 652 kronor. Dnr: 23-059-S01.

Programområde A2: Mer aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige. Dnr: 23-029

Projekt: #redonu. Projektägare: Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU. Projektperiod: 1 mars 2024 – 26 feb 2027. Målgrupp: Unga män och kvinnor (16-29år) som varken arbetar eller studerar. Antal deltagare: 300st, varav 150st kvinnor och 150st män. ESF-stöd: 14 350 116 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 23 925 529 kronor. Dnr: 23-029-S04.

Läs SFP:s nyhet här.