information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Nu startar de första projekten i nya programperioden ESF+

6 februari 2023

Under hösten 2022 öppnades de första utlysningarna inom ESF+ och nu startar de första projekten. Här är projekten som har beviljats medel inom Norra Mellansverige:

Programområde A1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Projekt: Nyindustrialisering i Värmland. Projektägare: Säffle Kommun. Projektperiod: 1 feb 2023 – 31 jan 2026. Målgrupp: Anställda och företagsledare i små och medelstora industriföretag i Värmland. Antal deltagare: 60st, varav 12st kvinnor och 48st män. ESF-stöd: 8 618 422 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 14 363 811 kronor. Dnr: 22-011-S02.

Projekt: Lyftkraft 2,0. Projektägare: Falun Borlänge regionen AB. Projektperiod: 1 feb 2023 – 31 jan 2026. Målgrupp: Anställda och arbetsgivare inom små- och medelstora företag. Antal deltagare: 1000st, varav 500st kvinnor och 500st män. ESF-stöd: 13 487 381 kr. Totala stödberättigade kostnader: 22 351 593 kronor. Dnr: 22-011-S04.

Projekt: Kompetenskraft Industri NMS. Projektägare: IUC Stål & Verkstad. Projektperiod: 1 mars 2023 – 28 feb 2026. Målgrupp: Anställda och arbetsgivare inom industrin i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Antal deltagare: 550st, varav 110st kvinnor och 440st män. ESF-stöd: 13 864 067 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 22 933 013 kronor. Dnr: 22-011-S03.

Projekt: Reform-bättre kompetensförsörjning för småföretag. Projektägare: Affärskompetens Sverige. Projektperiod: 1 mars 2023 – 28 feb 2026. Målgrupp: Anställda och företagsledare från 150 små företag med 0 – 49 anställda från Gävleborg, Dalarna och Värmland. Antal deltagare: 525st varav 315st kvinnor och 210st män ESF-stöd: 18 175 207 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 30 700 141 kronor. Dnr: 22-011-S01.

Programområde A2: Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 – 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet

Projekt: Promote Health, Important choices and Attendence. Projektägare: Storfors kommun. Projektperiod: 1 feb 2023 – 31 jan 2026. Målgrupp: Elever i grundskolan 13 – 16 år. Antal deltagare: 1300st varav 620st kvinnor och 680st män. ESF-stöd: 10 591 871 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 24 849 679 kronor. Dnr: 22-010-S03

Projekt: FUN (Främja Ungas Närvaro). Projektägare: Region Gävleborg. Projektperiod: 1 mars 2023 – 31 aug 2025. Målgrupp: Elever i grundskolan 13 – 16 år. Antal deltagare: 1000st, varav 450st kvinnor och 550st män. ESF-stöd: 29 980 684 kr. Totala stödberättigade kostnader: 49 972 980 kronor. Dnr: 22-010-S01.

Projekt: Värmlands Skolsamverkan. Projektägare: Karlstad kommun. Projektperiod: 1 mars 2023 – 31 juli 2025. Målgrupp: Elever i grundskolan 13 till 16 år. Antal deltagare: 1600st, varav 800st kvinnor och 800st män. ESF-stöd: 30 442 816 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 50 464 135 kronor. Dnr: 22-010-S04.

Projekt: Ung Kraft. Projektägare: Falun Borlänge regionen AB. Projektperiod: 1 mars 2023 – 28 feb 2026. Målgrupp: Elever i grundskolan och första terminen på gymnasiet 13-16 år. Antal deltagare: 1000st, 500st kvinnor och 500st män. ESF-stöd: 13 029 758 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 21 549 273 kronor. Dnr: 22-010-S06.