Nu startar de första projekten i nya programperioden ESF+

6 februari 2023

Under hösten 2022 öppnades de första utlysningarna inom ESF+ och nu startar de första projekten. Här är projekten som har beviljats medel inom Norra Mellansverige:

Programområde A1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Projekt: Nyindustrialisering i Värmland. Projektägare: Säffle Kommun. Projektperiod: 1 feb 2023 – 31 jan 2026. Målgrupp: Anställda och företagsledare i små och medelstora industriföretag i Värmland. Antal deltagare: 60st, varav 12st kvinnor och 48st män. ESF-stöd: 8 618 422 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 14 363 811 kronor. Dnr: 22-011-S02.

Projekt: Lyftkraft 2,0. Projektägare: Falun Borlänge regionen AB. Projektperiod: 1 feb 2023 – 31 jan 2026. Målgrupp: Anställda och arbetsgivare inom små- och medelstora företag. Antal deltagare: 1000st, varav 500st kvinnor och 500st män. ESF-stöd: 13 487 381 kr. Totala stödberättigade kostnader: 22 351 593 kronor. Dnr: 22-011-S04.

Projekt: Kompetenskraft Industri NMS. Projektägare: IUC Stål & Verkstad. Projektperiod: 1 mars 2023 – 28 feb 2026. Målgrupp: Anställda och arbetsgivare inom industrin i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Antal deltagare: 550st, varav 110st kvinnor och 440st män. ESF-stöd: 13 864 067 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 22 933 013 kronor. Dnr: 22-011-S03.

Projekt: Reform-bättre kompetensförsörjning för småföretag. Projektägare: Affärskompetens Sverige. Projektperiod: 1 mars 2023 – 28 feb 2026. Målgrupp: Anställda och företagsledare från 150 små företag med 0 – 49 anställda från Gävleborg, Dalarna och Värmland. Antal deltagare: 525st varav 315st kvinnor och 210st män ESF-stöd: 18 175 207 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 30 700 141 kronor. Dnr: 22-011-S01.

Programområde A2: Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 – 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet

Projekt: Promote Health, Important choices and Attendence. Projektägare: Storfors kommun. Projektperiod: 1 feb 2023 – 31 jan 2026. Målgrupp: Elever i grundskolan 13 – 16 år. Antal deltagare: 1300st varav 620st kvinnor och 680st män. ESF-stöd: 10 591 871 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 24 849 679 kronor. Dnr: 22-010-S03

Projekt: FUN (Främja Ungas Närvaro). Projektägare: Region Gävleborg. Projektperiod: 1 mars 2023 – 31 aug 2025. Målgrupp: Elever i grundskolan 13 – 16 år. Antal deltagare: 1000st, varav 450st kvinnor och 550st män. ESF-stöd: 29 980 684 kr. Totala stödberättigade kostnader: 49 972 980 kronor. Dnr: 22-010-S01.

Projekt: Värmlands Skolsamverkan. Projektägare: Karlstad kommun. Projektperiod: 1 mars 2023 – 31 juli 2025. Målgrupp: Elever i grundskolan 13 till 16 år. Antal deltagare: 1600st, varav 800st kvinnor och 800st män. ESF-stöd: 30 442 816 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 50 464 135 kronor. Dnr: 22-010-S04.

Projekt: Ung Kraft. Projektägare: Falun Borlänge regionen AB. Projektperiod: 1 mars 2023 – 28 feb 2026. Målgrupp: Elever i grundskolan och första terminen på gymnasiet 13-16 år. Antal deltagare: 1000st, 500st kvinnor och 500st män. ESF-stöd: 13 029 758 kronor. Totala stödberättigade kostnader: 21 549 273 kronor. Dnr: 22-010-S06.