Mötesplats Social Innovation blir Sveriges kandidat för att bilda europeiskt kompetenscentrum för social innovation

13 oktober 2020

Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation (MSI) till att bli Sveriges kandidat till Europeiska kommissionens utlysning om att få bilda europeiska kompetenscentrum för social innovation.

MSI är ett samarbete mellan Malmö universitet och Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Örebro Universitet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I ansökan ingår även Stiftelsen Reach for Change och Föreningen Inkludera.

Om ansökan godkänns av Europeiska kommissionen kommer Malmö universitet även att ha i uppdrag att fungera som nationellt kompetenscentrum för social innovation, och särskilt stödja innovativa projekt och myndigheter inom ESF/ESF+ genom att tillhandahålla information och specialistkunskaper, genom att erbjuda rådgivning, vägledning och utbildning samt genom att organisera nätverkssamarbete och ömsesidigt lärande såväl nationellt som på europeisk nivå.


Bakgrund

Europeiska kommissionens utlysning “Competence centres for social innovation” EMPL-VP-2020-010 syftar till att stödja inrättandet, utvecklingen och professionalismen av organisationer som kan verka för att vara kompetenscentrum för sociala innovationer i Europa.

Som en del av ansökan till EU-kommissionen ska förvaltande myndighet i respektive EU-land ge ett formellt godkännande genom ett godkännandebrev för den organisation som ska verka för att vara nationellt kompetenscentrum i Sverige inom ramen för kommissionens utlysning. Syftet med det formella godkännandet är att undvika flera konkurrerande ansökningar som täcker samma EU­-medlemsstat.

Om ansökan godkänns av Europeiska kommissionen kommer den av Svenska ESF-rådet utsedda nationella organisationen, som ingår i det ansökande konsortiet som huvudsökande, ha i uppdrag att fungera som nationellt kompetenscentrum för social innovation. Kompetencentrat ska särskilt stödja innovativa projekt och myndigheter inom ESF/ESF+ genom att tillhandahålla information och specialistkunskaper, genom att erbjuda rådgivning, vägledning och utbildning samt genom att organisera nätverkssamarbete och ömsesidigt lärande såväl nationellt som på europeisk nivå.

Svenska ESF-rådet har bjudit in flertalet organisationer som arbetar för social innovation att ansöka, samt publicerat information om möjligheten att ansöka om ett formellt godkännande på myndighetens externa hemsida.

Svenska ESF-rådet önskar MSI ett stort lycka till med sin ansökan!

Läs mer om Mötesplats Social Innovation