Digital inspirationsträff kring det nya socialfondsprogrammet ESF+ och pågående utlysningar, den 24 januari 2022 kl. 10.00-12.00

22 december 2021

Välkomna till en digital inspirationsträff kring det nya socialfondsprogrammet ESF+ och möjligheten att ansöka om projekt och förstudier i pågående utlysningar.

Ni kommer att få lyssna på tre projektägare som genomfört förstudier under 2021. De kommer att presentera hur de genomfört arbetet samt ge tips och råd vad man bör tänka på för att nå relevant resultat.

Informationsmötet vänder sig primärt till aktörer som avser att söka projektmedel under programperioden 2021–2027, ESF+.