Lyft blicken utanför Sverige – jobba transnationellt

30 april 2024
Karta över centrala Europa.

Transnationellt samarbete är en nyckelfaktor i dagens globaliserade värld. Genom att samarbeta kan projekt dela kunskap, resurser och expertis för att hantera liknande utmaningar. Transnationellt samarbete kan bidra till att skapa effektivare och snabbare förändringar på hemmaplan.

Anders Bergström arbetar på Föreningen Norden, som är en ideell organisation som sedan 1919 jobbat för att främja samarbete och samhörighet i Norden. Vi tog en pratstund med honom för att höra hans bild av hur socialfondsprojekt kan lyfta blicken utanför landets gränser.  

–  Jag tror att vi i Sverige behöver lyfta blicken. Vi svenskar tenderar ofta att tänka; “behöver vi verkligen lära från andra länder, vi har tillräcklig kunskap själva”. Jag tror att vi går miste om väldigt mycket bra erfarenheter, vi behöver samarbeta!  

Vad innebär transnationellt samarbete?

– Det kan vara på olika nivåer. Allt ifrån att göra ett studiebesök i ett annat land, men då handlar det mer om ett lärande. Nästa steg är att jobba mer strategiskt. Tillsammans med kollegor i andra länder kanske ni kan utveckla en metod för hur vi ska jobba med exempelvis tidiga skolavhopp.  

Anders Bergström från Föreningen Norden

Varför behövs transnationellt samarbete?

Många av våra största samhällsutmaningar är så pass komplexa så istället för att återuppfinna hjulet så är det nödvändigt och mer kostnadseffektivt att göra det tillsammans med andra. Ni får tillgång till kunskap som ni inte har inom ert närområde men även resurser. Europa är resurser, vi behöver jobba tillsammans för att lösa utmaningarna.

Hur kan ni på Föreningen Norden bistå projekt som vill jobba transnationellt?

–  Vi finns till hjälp för projekt runt om i landet för att underlätta det transnationella samarbetet i Sverige. När en kommun exempelvis jobbar med problem som kräver nya lösningar så kan man behöva vända sig utomlands för att hitta svaren, och det är där vi kommer in. Vi kan erbjuda transnationella kontakter och ramverk för att hitta erfarenheter och lösningar i andra länder nära Sverige.

Föreningen Norden

Föreningen Norden bistår regeringen i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR). EU:s strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och kommissionen för att stärka samarbetet mellan länderna vid Östersjön.

Föreningen Norden

 Vill du veta mer om transnationellt samarbete? Kontakta ditt närmaste regionkontor eller Föreningen Norden för att få mer information och inspiration.