information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Lars Lööws kommentar till DN-publiceringen

9 maj 2019

Den i dag publicerade DN-artikeln om Svenska ESF-rådets hantering av EU-stöd utgår från vad man kallar ”ett avancerat upplägg för vår egen kommunikation” och det bygger sedan berättelsen till stor del på.

I intervjun med DN framförde jag att kommunikations- och spridningsaktiviteter ingår i underlagen för upphandlingen av det externa projektstödet, i anbudet från Kontigo och i avtalet det ledde till. I Kontigos anbud anges även en till dem kopplad underleverantör för kommunikation. Det är en upphandling som skett på rätt sätt.

Enligt förordningar och program har vi en uppgift att kommunicera kring vårt uppdrag och dess resultat. Det står bl.a. i: Artikel 115 i EU 1303/2013 – den fondgemensamma förordningen.

Information och kommunikation

1. Medlemsstaterna och de förvaltande myndigheterna ska ansvara för att:

a) Upprätta kommunikationsstrategier.

b) Inrätta en enda webbplats eller en enda webbportal med information om, och tillgång till, alla operativa program i den medlemsstaten, inklusive information om tidpunkten för genomförandet av programplaneringen och eventuella offentliga samråd i samband med detta.

c) Informera potentiella stödmottagare om vilka finansieringsmöjligheter som finns inom de operativa programmen.

d) Hålla unionsmedborgarna underrättade om den roll sammanhållningspolitiken och fonderna spelar samt om vilka resultat som uppnåtts, genom informations- och kommunikationsåtgärder som belyser resultaten och effekterna av partnerskapskontrakt, operativa program och verksamheter.

Så den delen av det externa projektstödet som gäller kommunikation bygger således inte på något ”avancerat upplägg”, utan framgår av vårt avtal med Kontigo och bakomliggande regelverk.

ESF-rådets egen kommunikation är sådant vi har att kommunicera kopplat till genomförandet av socialfondsprogrammet. Någon annan kommunikation bedriver vi inte.

En helt annan sak är att vi har använt förskott på ett oriktigt sätt, samt i åtminstone ett fall ställt krav på en specifik underleverantör, vilket satt konkurrensen ur spel. Det ska vi ta ansvar för.

Vi ska självklart också utvärdera och bedöma effektiviteten i den kommunikation vi bedriver.

Generaldirektör
Lars Lööw