L A N S E R I N G S E V E N T Vad innebär EU:s nya programperiod 2021–2027 för Småland och Öarna?

25 april 2022

Regionerna i Småland och Öarna anordnar detta lanseringsevent. Under lanseringseventet den 20 maj får du möjlighet att diskutera hur vi tillsammans utvecklar Småland och Öarna, samtidigt som du får lära dig mer om EU:s nya mål och hur vi förverkligar dem i våra regioner.

Eventet kommer att hållas i hybridform. Du kan välja att vara med på plats i Växjö konserthus eller delta digitalt.

Anmäl dig på: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b7ca260e7dbb