Kompetenscenter för social innovation anordnar konferensen- Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv

2 juli 2024

Mötesplats social innovation som driver det Socialfondsfinansierade projektet Kompetenscenter för social innovation anordnar den 23 oktober konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Konferensen hålls i Luleå.

Under konferensen kommer deltagarna att få dyka ned i frågor som:

Mer information om konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv 2024 – Mötesplats Social Innovation

  • Hur skulle framtidens arbetsmarknad och arbetsliv kunna se ut?
  • Hur kan vi föreställa oss och samskapa ett mer inkluderande arbetsliv?
  • Vilka socialt innovativa lösningar och goda exempel finns?

Kompetenscenter för social innovation – ett strategiskt viktigt projekt

I programperioden 2021–2027 finns inom Socialfonden och Regionalfonden något som kallas för ”strategiskt viktiga projekt”. Detta är projekt som bedöms vara särskilt betydelsefulla för att uppnå programmens mål. I programmet för Socialfonden+ 2021–2027 benämns det som insatser av strategisk betydelse. I programmet framgår det även att det strategiskt viktiga projektet inom Socialfonden+ ska bedrivas inom programområde E.

Under 2022 blev det beslutat att Mötesplats Social Innovation blir en stödfunktion inom programområde E. Syftet med stödfunktionen är att främja effektiva och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar. Detta gör Mötesplats Social Innovation genom att driva projektet Kompetenscenter för social innovation, som är det strategiskat viktiga projektet inom Socialfonden+.

Mer information om kompetenscenter för social innovation.