Kommunikationsinsatserna som Svenska ESF-rådet kritiseras för i DN

10 maj 2020

I artikeln i dagens DN kritiseras myndigheten för att ha använt EU-medel till ”filmer som ingen såg”. Som stöd för detta hänvisar DN till visningar på Youtube. Den slutsatsen bygger på att vi bara skulle ha använt Youtube för att visa filmer. Detta och en del annat i DN:s publicering stämmer inte.

Avsaknaden av utvärderingar av kommunikationsaktiviteter

Svenska ESF-rådet har följt upp i stort sett samtliga spridningsaktiviteter. Dessa har också skickats till DN.

Videobloggen

Satsningen var en pilot för att pröva en ny kanal för att sprida resultat och erfarenheter från projektverksamheten. Piloten testades med tre avsnitt och myndigheten beslöt efter det att istället filma egna videobloggar vid behov.

Podden – En Smart Framtid

Våra uppföljningar har visat att podden har kontinuerligt stigande lyssnarsiffror, det tar en viss tid att bygga upp en publik för en ny kanal.

Vi har producerat 35 avsnitt som har nått ca 9 500 lyssningar på plattformen Soundcloud. Podden finns också på Acast och iTunes. Ett genomgående tema i podden har varit att lyfta fram resultat från Socialfonden och socialfondsprojekt.

Lyssna på podden här:
https://soundcloud.com/ensmartframtid/

Myndighetens YouTube-kanal

Kanalen skapades i början på april 2018. Syftet var att samla projektfilmer och annat rörligt material relaterat till Europeiska socialfonden på ett och samma ställe. Det är skälet till att många filmer har samma publiceringsdatum (det datum de laddades upp till kanalen) och äldre filmer få eller inga visningar. Vissa filmer är från den tidigare programperioden 2007-2013.

Svenska ESF-rådet använder sig också av videobiblioteket Streameo för inlänkning av material till bland annat intranät, esf.se och andra plattformar. Därför ger inte antal visningar på YouTube en korrekt bild av hur många som har sett filmerna.

Konferensen/mässan Socialfonden 60 år

Syftade till att visa upp och lyfta fram vad Socialfonden har åstadkommit under 60 år. Konferensen hade nära 400 deltagare. Och innehöll en mässa med en utställningsdel där 30 ESF-projekt fick möjlighet att visa upp sina resultat.

Se filmen från konferensen/mässan här: https://www.youtube.com/watch?v=42AY3_BM-U8

Läs även:
Externt projektstöd och hur vi använder det

Lars Lööws kommentar till DN-publiceringen