Kommissionen flyttar medel från brexitjusteringsreserven

3 maj 2023

17 april tog EU-kommissionen ett genomförandebeslut (EU) 2021/1803 om att flytta medel från brexitjusteringsreserven till Faciliteten för återhämtning och resiliens. 71 miljoner euro finns nu kvar i brexitjusteringsreserven för Sveriges del.