Kommande utlysningar i Stockholm

23 juni 2022

Vi kommer att publicera utlysningstexter inom två olika programområden i början av juli månad. Utlysningarna beräknas öppna den 1 september och stänga den 3 oktober. Därefter kommer Strukturfondspartnerskapet att prioritera bland godkända ansökningar och beräknad projektstart blir i januari 2023.

Programområde A.1 – Kompetensutveckling för sysselsatta

  • Aktörer som kan söka medel: Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, idéburen och offentlig sektor. Det kan vara samarbetsorganisationer, som exempelvis bransch-, arbetsgivare- eller medlemsorganisationer, eller regionala eller kommunala näringslivsenheter, vilka tar på sig rollen som intermediärer och håller samman insatserna för flera arbetsplatser.
  • Belopp: 96 miljoner kronor (preliminärt)

Programområde A.2 – Motverka ekonomisk utsatthet, stärka etablering/återetablering på arbetsmarknaden

  • Aktörer som kan söka medel: offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län.
  • Belopp: 113 miljoner kronor (preliminärt)

För mer detaljer kring kommande utlysningar är du välkommen att anmäla dig till vårt regionala lanseringsevent av det nya socialfondsprogrammet ESF+ på följande sida.

För stöd och dialog kontakta ESF-rådet i Stockholm på 020-33 33 90 eller stockholm@esf.se.