Kommande utlysningar i Småland och Öarna

20 juni 2022

Vi planerar att publicera utlysningstexter för tre olika inriktningar innan juli månad. Utlysningarna beräknas öppna i 1 september och stänga den 6 oktober. Ansökningarna kommer att prioriteras vid Strukturfondspartnerskapets möte den 7-8 december och beräknad projektstart blir januari 2023. Övergripande inriktningar på utlysningarna:

POA1 Livslångt lärande
Insatser som ökar förmågan till omställning.
Insatser som ökar den digitala omställningen.
Insatser som stimulerar samverkan mellan projektaktörerna och arbetsgivare.
Målgrupp: anställda

POA2 Aktiv inkludering
Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år).
Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de återgår till och fullföljer studier.
Målgrupp: unga 13-24 år

POA2 Aktiv inkludering
Insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Målgrupp: arbetslösa

Inom alla ovanstående utlysningarna är det möjligt med transnationellt samarbete.

Information och mobilisering
Information om aktuella utlysningar genomförs digitalt med följande datum:
-18 augusti, kl. 9.00- 12.00
-25 augusti, kl. 9.00- 12.00
-29 september, kl. 9.00- 12.00


Öppet hus med regional närvaro: ni får möjlighet att diskutera er projektidé med oss och regionalt utvecklingsansvariga.
-24 augusti, Visby, kl. 9.00-15.00
-26 augusti, Jönköping, kl. 9.00-15.00
-31 augusti, Växjö, kl. 9.30-15.00
-1 september, Oskarshamn, 10.00-14.00