Kohesio samlar alla EU-finansierade projekt

4 april 2022

Nu finns en samlad plattform med all projektverksamhet som är EU-finansierad under programperioden 2014–2020.

Den samlande information, med över 1,5 miljoner projekt, finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) hittar du på Kohesios webbplats

Sidan lanserades i samband med det åttonde sammanhållningspolitiska forumet 17 – 18 mars.  

Kohesio bygger på en samverkan mellan alla myndigheter i EU:s medlemsländer som förvaltar strukturfonderna, så som Tillväxtverket och ESF-rådet i Sverige.

Plattformen erbjuder:

  • Information om 1,5 miljon projekt från finansieringsperioden 2014–2020, med länkar till respektive program och fonder.
  • Information om de 500 000 stödmottagarna och status för genomförandet av projekten.
  • Data som täcker över 300 operativa program i de 27 medlemsländerna.
  • En interaktiv karta som gör det möjligt att hämta data geografiskt.