Klart att ESF-rådet förvaltar Brexitjusteringsreserv

7 februari 2022

Det innebär att vi kommer kunna betala ut stöd till de aktörer som har drabbats av kostnader kopplat till Storbritanniens utträde ur unionen.

I de nationella förordningarna som håller på att tas fram kommer det att finnas beskrivet vilka aktörer och inom vilka sektorer som har möjligheter att ansöka om att ta del av medlen. Reserven omfattar totalt ca 1 miljard kronor.

När de nationella förordningarna är beslutade kommer Svenska ESF-rådet att publicera utlysningar där det beskrivs vilka aktörer som kan söka ersättning och för vilka kostnader.

Under våren 2022 organiserar ESF-rådet den interna verksamheten och påbörjar förberedelsearbetet inför kommande utlysningar. De första utlysningarna tros kunna publiceras efter sommaren 2022.

För att ha möjlighet att publicera och besluta om utlysningar, samt genomföra externa marknadsföringsinsatser, behöver de nationella förordningarna vara beslutade.

Vid frågor kontakta Malin Zetterberg, gruppchef för arbetet med Brexitjusteringsreserven.
Malin.zetterberg@esf.se