Kasam 2.0 har hjälpt Strömsund att bli bäst i Jämtland

20 januari 2022

År 2019 startades socialfondsprojektet Kasam 2.0 i Strömsunds kommun. Ett av projektets mål har varit att sänka kvinnors sjuktal som under 2018 var dubbelt så höga som för män. Under projekttiden har alla kommunens chefer arbetat mot målet genom ett antal aktiviteter. Insatsen har gett effekt och nu har Strömsund det lägsta sjuktalet i länet!

Läs mer på Strömsunds kommuns hemsida: KASAM 2.0