Justerat belopp och ändrat slutdatum i öppna utlysningar

25 juni 2024

Beloppet i den öppna utlysningen Utveckla den strukturella kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi har utökats till 77 700 000.

Slutdatumet för de tre utlysningarna som är öppna i Mellersta Norrland har flyttats fram till den 27 september 2024. Samtliga utlysningar stänger klockan 16:00.