Inspirationsmöte – Transnationellt samarbete för stärkt kompetensförsörjning och inkluderande arbetsmarknad, 10 oktober i Växjö

27 juni 2024

Europeiska Socialfonden+ och Interreg South Baltic bjuder in till ett informativt och inspirerande möte i Växjö.

Den 10 oktober, kl. 10-16, bjuder Svenska ESF-rådet och kontaktnoderna för Interreg Södra Östersjöprogrammet (Regionerna Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne) in till ett informativt och inspirerande möte i Växjö. Första delen av dagen går även att ta del av digitalt, andra delen är interaktivt arbete på plats.

Syfte

Att inspirera och sprida kunskap om hur vi kan arbeta med likartade utmaningar gränsöverskridande och transnationellt inom Östersjöregionen men även inom hela EU. Vi bjuder på projektexempel och information om finansieringsformer. Framförallt vill vi ge möjlighet för att regionalt överskridande bygga nätverk, utbyta erfarenheter och samarbeta inom kompetensförsörjningsfrågor och en inkluderande arbetsmarknad.

Program kommer och anmälningsmöjlighet öppnar i början av september.