information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Information till stödmottagare av projektmedel angående coronaviruset

16 mars 2020

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av Covid-19 vill Svenska ESF-rådet informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas.

Grundläggande krav för att en kostnad ska vara stödberättigande i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet och att den är skälig. Under nu rådande extraordinära omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster.

ESF-rådet har för avsikt att godkänna dessa kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta då kontakt med er samordnare vid ESF-rådet. Detta gäller även om ni har andra frågor kopplat till detta.

Vi är medvetna om att det finns projekt som ställs inför utmaningar avseende medfinansieringen på grund av detta. Vi har inga generella svar att ge men förstår problematiken och följer utvecklingen. Även i detta fall behöver projekten ta kontakt med sin samordnare.

ESF-rådet uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten. Aktuell information från Folkhälsomyndigheten