information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Information om kommande utlysningar i Sydsverige för ESF+

27 juni 2022

Information om kommande utlysningar och informationsmöten 2022

Vi närmar oss start av Europeiska Socialfonden plus i Sydsverige, programperioden 2021-2027. Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är inte ännu beslutade men vi arbetar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet Sydsverige med att förbereda för snabb start och igångsättande av utvecklingsprojekt.

Kommande utlysningar och informationsmöten:

Vi planerar att publicera utlysningstexter för tre olika inriktningar under juli månad. Utlysningarna beräknas öppna i augusti och stänga den 29 september. Ansökningarna kommer att prioriteras vid Strukturfondspartnerskapets möte den 7 december och beräknad projektstart blir januari-februari 2023.

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.

Vi kommer hålla digitala informationsmöten den 1 september.

Kl. 09.00 – 10.30 handlar det om utlysningen inom Främja livslångt lärande, programområde A1. Inriktning omfattar insatser som ökar förmågan till omställning och insatser som ökar den digitala omställningen. Utlysningen vänder sig till alla sektorer.

Kl. 10.45 – 12.15 informerar vi om utlysningen Uppmuntra aktiv inkludering av unga, programområde A2. Den riktar sig till unga, för att stärka möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) och förhindra problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Insatser som omfattar är för att nå unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de återgår till och fullföljer studier.

Kl. 13.30 – 14.45 är det dags för information om utlysningen Uppmuntra aktiv inkludering av de som står långt från arbetsmarknaden och omfattar tidiga insatser, programområde A2.

Vi kommer publicera anmälningslänk till de tre olika tillfällen den 22 augusti, se kalendern.

Detta följs upp med utbildningstillfällen digitalt den 13 september. Då går vi igenom ansökningsförfarandet via Projektrummet inklusive budgetarbete för respektive utlysning.

Passet kl. 09.00 – 11.00 omfattar hur du ansöker i programområde A1 – Främja livslångt lärande.

Passet kl. 13.00 – 15.00 omfattar hur du ansöker i programområde A2 – Uppmuntra till aktiv inkludering (samma pass för våra båda utlysningar inom A2).

Vi publicerar mer information och anmälningslänk för detta tillfälle i slutet av augusti.

Informationstillfällen och utbildningsinsatser ges digitalt.

Under september erbjuder vi projektidé-möten, bland annat den 8 september, digitalt eller fysiskt på plats på vårt kontor i Malmö. Kontakta de samordnare som är kontaktperson i respektive utlysning.

Planerade utlysningar 2022-2023

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna i december 2022 och stänga i mars 2023, med projektstart i augusti-september 2023.

Inriktning på dessa blir för programområde Främja livslångt lärande, A1:

  • Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna kvinnor.
  • Breddad rekrytering – att arbeta med attityder och kompetensförsörjning.

För programområde Uppmuntra till aktiv inkludering, POA2 planeras två utlysningar:

  1. Riktade insatser för långtidssjukskrivna utan anställning.
  2. Fullföljda studier
    1. Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år).
    2. Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de återgår till och fullföljer studier.

Vår tredje ansökningsomgång i ESF+ har följande beräknad tidsplan:

Öppna i maj-juni 2023, prioritering från Strukturfondspartnerskapet i december 2023 och projektstarter i januari-februari 2024.  

Under hösten kommer vi publicera utlysningsplan tillsammans med Strukturfondspartnerskapet i Sydsverige. I den kommer vi tydliggöra kommande inriktningar på utlysningar, vilka insatser som stöds, tider och utlysta medel.