Information om kommande utlysningar i Östra Mellansverige

17 maj 2023

ESF-rådet i Östra Mellansverige planerar att publicera nya utlysningar inom ESF+ under hösten 2023.

Vi planerar att lägga ut information om kommande utlysningar i juni.

Planerade inriktningar:

A1 Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige

A1 Förstudieutlysning inom POA1 för Östra Mellansverige

A2 Öka möjligheten för funktionsnedsatta i Östra Mellansverige

Ansökningsomgången beräknas öppna hösten 2023. Informationstillfälle planeras i samband med att utlysningarna öppnar. Information om tid och datum publiceras i god tid.

Kontakta ESF-rådets regionkontor i Östra Mellansverige för mer information. Vi diskuterar gärna din projektidé och ger rådgivning till dig som ska söka stöd.

För stöd och dialog kontakta ESF-rådet i ÖMS på 020-33 33 90 eller ostramellansverige@esf.se