Information om kommande utlysningar ESF+ i Västsverige

3 november 2022

ESF-rådet planerar att öppna 2 utlysningar inom Programområde A inom ESF+ i region Västsverige

Övergripande inriktning för utlysningen inom programområde A1, Främja livslångt lärande:

  • Kompetensutveckling inom region Västsverige för att främja livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv, i syfte att skapa goda möjligheter till omställning och kompetensutveckling som matchar arbetsmarknadens behov.

Övergripande inriktning för utlysningen inom programområde A2, Uppmuntra till aktiv inkludering:

  • Uppmuntra inträde till arbetsmarknaden för de individer som är befinner sig långt från arbetsmarknaden samt förebygga skolavhopp för ungdomar från 13 år.

Ansökningsomgången beräknas öppna i november 2022 och stänga i mars 2023. Strukturfondspartnerskapet beräknas kunna prioritera ansökningarna i juni 2023. Beräknad projektstart är juli-september 2023.

Kontakta ESF-rådets regionkontor i Göteborg för mer information. Vi diskuterar gärna din projektidé och ger rådgivning till dig som ska söka stöd.