Information om kommande utlysningar ESF+ i Östra Mellansverige

1 november 2022

ESF-rådet i Östra Mellansverige planerar nya utlysningar inom Programområde A1 och A2. Mer information kommer innan årsskiftet.

Ansökningsomgången beräknas öppna i början av 2023. Strukturfondspartnerskapet beräknas kunna prioritera ansökningarna i juni 2023. Beräknad projektstart är i juli-september 2023.

Informationstillfällen planeras i samband med att utlysningarna öppnar. Information om tid och datum publiceras i god tid.

Kontakta ESF-rådets regionkontor i Östra Mellansverige för mer information. Vi diskuterar gärna din projektidé och ger rådgivning till dig som ska söka stöd.