Individen i fokus för projekt inom Care         

19 juni 2024

Den 17 juni anordnade Svenska ESF-rådet konferensen ” Från stöd till integration – Socialfondens betydelse för ukrainska flyktingars liv i Sverige”.

Svenska ESF-rådet har utlyst närmare 1 miljard kronor från Europeiska socialfonden till stöd för ukrainska flyktingar.

Konferensen inleddes med föreställningen ”Inför världens ögon”, framtagen av teatergruppen Kulissen. Gruppen består av personer som flytt kriget i Ukraina och som deltog i projektet Fast Care for Ukraine, drivet av Eskilstuna kommun. Föreställningen är regisserad av Nataliia Volkova.

Under konferensen presenterade tre projektägare hur de arbetat med målgruppen. De projekt som presenterades var:

  • Fast Care for Ukraine drevs av Eskilstuna kommun. Helene Grapenhed, projektledare för projektet, berättade mer om projektet.
  • Care-ConnectWithUkraine och CareConnectWithUkraine 2.0, drevs av Lindholmen Science Park och Help Ukraine Gothenburg tillsammans med International House Gothenburg. Mariya Melnyk, projektledare HUG, och Kateryna Aleksandrova, koordinator HUG, berättade mer om projektet.
  • EmpowerUA, drivet av Help Ukraine Gothenburg tillsammans med Svenska Kyrkan och International House Gothenburg. Mariya Melnyk, projektledare HUG, och Kateryna Aleksandrova, koordinator HUG, berättade mer om projektet.
  • Care for Ukraine och Växtplats Ukraina, drevs av Stiftelsen Botildenborg. Lena Friblick, verksamhetsansvarig, berättade om projektet. Projektdeltagaren Iryna Kliuchnikova deltog och berättade om sina erfarenheter.

Alla tre projekt betonade vikten av att arbeta på individnivå. Flera av projekten har också erbjudit psykologiskt stöd till målgruppen, vilket lyftes fram som en viktig del av arbetet. Projekten delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta individanpassat med deltagarna. Ett av projekten genomförde exempelvis intervjuer med deltagarna för att kartlägga deras färdigheter och önskemål.

Stödet från Europeiska Socialfonden+ lyftes av Helene Grapenhed, projektledare för Fast care for Ukraine, som avgörande för att insatserna skulle kunna genomföras.

”I was losing my hope before I came to Botildenborg. I was trying and trying”

Iryna som själv deltagit i Botilenborgs Care-projekt berättade om sina erfarenheter från projektet. Hon kom till Sverige efter ha flytt kriget i Ukraina. Hon berättar att hon utan projektets hjälp troligen hade haft svårt att få det jobb hon idag har som lärarassistent på en skola. Lena Friblick, grundare och ordförande för stiftelsen Botildenborg lyfte att det är viktigt med ett nätverk för att få jobb i Sverige. Detta är något de hjälpt deltagarna ideras projekt med.

Iryna beskrev att hon fått starta om sitt liv när hon flytt sitt hemland. Hon beskrev hur hon när hon kunde börja betala sina egna räkningar och hyra sitt eget boende fått ett hem igen.

”När man fått sitt liv förstört som flykting så inser man att man måste starta om sitt liv. För att kunna göra det måste man kunna betala sina egna räkningar.”

Hon lyfte att deltagandet i Botildenborgs projekt var avgörande för att kunna påbörja sitt liv i Sverige.

Konferensen avslutades med att Olle Hammar, biträdande lektor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, gav en överblick kring migration och integration samt en överblick kring vad forskningen visat varit viktigt för integration i det svenska samhället.