Hur hämtar vi hem EU-medel till regional utveckling?

25 februari 2022

Europa Direkt Lund bjuder in till konferens den 30 mars kl. 8.30 – 12.00 med efterföljande lunch på Stadshuset i Malmö.

Under våren 2022 fattar EU-kommissionen beslut om flera nya EU-program för budgetperioden 2021–2027.
EU-medel inom strukturfonderna och Interreg utgör en del av EU:s sammanhållningspolitik och är ett viktigt verktyg för att finansiera regional utveckling.

På konferensen som anordnas av Europa Direkt Lund, presenteras fyra EU-program som skånska aktörer kan söka finansiering från: Socialfonden ESF+, ERUF Skåne-Blekinge, Interreg ÖKS och North Sea.
Förvaltande myndigheter och sekretariat berättar om innehållet i de nya programmen, förändringar som skett i samband med den nya programperioden och hur tidplanen för utlysningar under våren ser ut.

Programmen kan finansiera satsningar på till exempel forskning och innovation, näringslivsutveckling, kompetensutveckling, hållbarhet, miljö, klimat, arbetsmarknad, utbildning, mobilitet och transport.
Seminariet vänder sig till dig som jobbar inom offentlig eller privat sektor med frågor som rör utbildning, arbetsmarknad, kultur, samhällsplanering, hållbarhet, energi, vattenförvaltning och miljö.
Det vänder sig också till forskningsinstitut, akademi eller andra verksamheter med intresse av att söka EU-finansiering.


Anmälan görs genom att klicka här! Välkommen med din anmälan senast 23 mars!

Mer information finns på Europa Direkt Lunds hemsida.