Hur bidrar Svenska ESF-rådet till kompetensutveckling?

31 oktober 2023

En film om vilka möjligheter som finns att söka medel inom A1, kompetensutveckling.


.

Två projekt deltar i filmen:

“Modda Kompetens – XR och upplevelsebaserat lärande för att höja kompetensen i grundskola”. De jobbar i projektet med att öka kompetensen hos rektorer, biträdande rektorer, pedagoger, fritidsledare, bibliotekarier och studie- och yrkesvägledare i samtliga Sörmlands kommuner.

“Hotellbranschen i Förändring”. Under pandemin förlorade ett stort antal av Scandics både tillfälligt och fast anställda sina arbeten till följd av låg rumsbeläggning och kraftigt minskad lönsamhet. Scandic jobbar i projektet med att hitta, utveckla och behålla kompetens när nu efterfrågan stigit kraftigt.