information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Från utanförskap till inkludering

28 augusti 2021

Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering handlar om om arbetsintegrerande sociala företags (ASF) roll i arbetsmarknadspolitiken och vad som behöver göras för att nå bättre resultat i framtiden. I rapporten identifieras en rad problem som gör att många ASF i dagsläget inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara.

I den föreslås bland annat förändringar inom följande områden:

•    Tydliggör arbetsintegrerande sociala företags roll i arbetsmarknadspolitiken.

•    Satsa på regional utbildning och kompetensförsörjning.

•    Gör om finansieringen. Det krävs långsiktiga stöd riktade till både individ och företag.

•    Höj kraven. Med mer pengar och ökat ansvar bör det rimligen följa ökade krav.

•    Ta fram en effektmätningsmodell som inkluderar socioekonomiska effekter.

Läs rapporten på Famnas hemsida

Kugghjulet drevs av Famna i samverkan med Coompanion med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets uppdrag har varit att öka förutsättningarna för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län att utvecklas genom kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och kvalitetsarbete i den egna verksamheten. Projektet avslutades i december 2020.