Fortsatta insatser till flyktingar från Ukraina

8 december 2022
Gult fält och blå himmel.

Svenska ESF-rådet har beviljat 435 miljoner kronor för projekt riktade till ukrainska flyktingar. Totalt har 38 projekt fått projektmedel inom initiativet Care. Nu öppnar Svenska ESF-rådet en ny utlysning inom samma område på 450 miljoner kronor kallad Care 2.

I juni 2022 öppnade Svenska ESF-rådet en utlysning på 435 miljoner kronor för insatser till individer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet, kallad Care. Syfte med utlysningen var att ukrainska flyktingar skulle få arbete och bli socialt delaktiga. Utlysningen har varit väl sökt och 38 projekt har beviljats medel i utlysningen.

En ny utlysning öppen

Samtliga utlysta medel är beviljade och därför går Svenska ESF-rådet nu ut med ytterligare en utlysning på samma område. Den nya utlysningen benämns Care 2 och omfattar 450 miljoner kronor.

– Det är glädjande att Care medfört ett så stort intresse ute i landet och att ambitionen att hjälpa flyktingar från Ukraina är så hög. Den 1 december öppnade vi därför Care 2 med ytterligare medel avsedda för målgruppen, säger Henrik Nordström, nationell samordnare på Svenska ESF-rådet.

Projekt kan sökas till och med 6 mars 2023.

Läs mer om utlysningen Care 2

Flyktingar har fått jobb

Flera av de 38 projekt inom Care som fått pengar har redan bidragit till att ukrainska flyktingar har fått anställning på den svenska arbetsmarknaden.

Care Hero i Boden

Projektet Care Hero i Boden har gjort kompetenskartläggning av 155 ukrainska flyktingar vilket har bidragit till att knappt 30 har fått jobb. Olga Musiienko, tidigare lärare i Ukraina, jobbar nu som arbetsmarknadskonsulent på Jobbcenter i Boden där hon hjälper ukrainska flyktingar att få jobb.

Hör reportaget om Care Hero i Boden i Sveriges Radio

Care-ConnectWithUkraine i Göteborg

Ett annat exempel är projektet Care-ConnectWithUkraine i Göteborg som jobbar för att bygga broar eller ukrainska flyktingar som söker arbete och potentiella arbetsgivare. Genom projektet har läkaren Valeriia Onutse fått jobb på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs mer om Valeriia Onutse på Care-ConnectWithUkraine’s LinkedIn-sida

Se filmen från Care-ConnectWithUkraine’s jobbmässa i november. Filmen är på engelska.