”Fantastiskt att brexitjusteringsreserven finns!”

23 augusti 2023
Lars Andersson, certifieringsingenjör på Fogmaker
Lars Andersson, certifieringsingenjör på Fogmaker

Brexit blev en stoppkloss för företaget Fogmaker i och med krav på nya certifieringar i Storbritannien. Tack vare stöd från brexitjusteringreserven har företaget kunnat stanna kvar på den brittiska marknaden.

Fogmaker i Växjö tillverkar släcksystem för bland annat bussar och fordon inom gruvindustri och hamnar. Storbritannien är en viktig marknad för Fogmaker och de säljer släcksystem bland annat till olika bussbolag. Det krävs certifieringar för släcksystem i fordon, det är ett lagkrav för alla leverantörer. I och med brexit kom det dock nya regler för certifiering av släckarnas tryckkärl som nu Fogmaker behövde följa.

– När vi fick reda på det här med brexit och förstod hur det skulle påverka oss, var det en riktig “stoppkloss”. Vi förstod ganska snart att vi inte skulle uppfylla de nya kraven i Storbritannien, berättar Lars Andersson, certifieringsingenjör på Fogmaker.

Stödet gör skillnad

Certifieringar av produkter krävs alltid för släcksystem när ett företag ska slå sig in på en ny marknad men i och med brexit krävdes helt nya certifikat. Stödet från brexitjusteringsreserven har varit avgörande för Fogmaker eftersom certifieringar både är dyra och tidskrävande och ibland kan ta många år.

– Det är fantastiskt att det finns någonting sådant här inom EU, jättefint att vi kan få hjälp att stanna kvar på den brittiska marknaden trots brexit. Medlen från brexitjusteringsreserven har verkligen gjort skillnad för oss, säger Lars.

”Jag har fått hjälp hela vägen”

– Jag fick höra om brexitjusteringsreserven från lite olika håll. Dels tipsade några olika kollegor i branschen mig och sa ”det här måste du titta på”. Men jag såg det också själv på webben, säger Lars.

Lars tycker att det har varit en tydlig ansökningsprocess och särskilt nöjd är han med informationsträffen i början av ansökningsprocessen. Lars berättar att har han fått hjälp på vägen från Svenska ESF-rådet när det har saknats någonting i ansökningshandlingarna.

Lång väg kvar

Fogmaker är inte på långa vägar klara med brexit.

– Steg ett var att märka upp tryckkärlen enligt certifiering från EU-myndighet. Steg två blir att få märkningen godkänd av myndighet i Storbritannien och det arbetet kommer vi att påbörja under hösten 2023. Vi hoppas även då kunna söka stöd från brexitjusteringsreserven, säger Lars.

Fogmaker i Växjö tillverkar släcksystem för bland annat bussar och fordon inom gruvindustri och hamnar. Storbritannien är en viktig marknad för Fogmaker och de säljer släcksystem bland annat till olika bussbolag. Det krävs certifieringar för släcksystem i fordon, det är ett lagkrav för alla leverantörer. I och med brexit kom det dock nya regler för certifiering av släckarnas tryckkärl som nu Fogmaker behövde följa.

– När vi fick reda på det här med brexit och förstod hur det skulle påverka oss, var det en riktig “stoppkloss”. Vi förstod ganska snart att vi inte skulle uppfylla de nya kraven i Storbritannien, berättar Lars Andersson, certifieringsingenjör på Fogmaker.

Utlysning till företag

Du som är företagare kan söka medel från brexitjusteringsreserven fram till 30 november 2023.

Läs mer om utlysningen med inriktning mot företag

Om Brexitjusteringsreserven

Brexitjuseringsreserven är ett EU-stöd som förvaltas av svenska ESF-rådet. Det täcker vissa kostnader som uppkommit i samband med brexit.

Läs mer om brexitjusteringsreserven