information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Europeiska kommissionen vill ha din åsikt om socialfondsaktiviteter gällande utbildning och kompetensutveckling

13 februari 2020

Europeiska kommissionen önskar att få veta vad medborgare och intressenter/aktörer tycker om de socialfondsaktiviteter som skett sedan 2014, gällande utbildning och kompetensutveckling. 

Den insamlade informationen kommer att användas för att bedöma vad som har uppnåtts under perioden 2014-2018. Den kommer också hjälpa kommissionen att dra lärdomar om hur stödet kan stärkas i framtiden, genom att göra det mer effektivt och fokuserat.

Utvärderingen kommer, bland annat, att bedöma framgångarna för EU:s initiativ för att minska och förebygga tidiga skolavhopp, att främja lika tillgång till utbildning samt livslångt lärande för alla, stödja yrkesutbildning och öka kvaliteten, effektiviteten och tillgången till universitetsutbildning. Den ska också identifiera vilken typ av stöd som varit mest effektiv.

Alla medborgare och organisationer bjuds in att delta i denna undersökning. Särskilt söks bidrag från:

  • Medborgare, som får eller fått stöd från Europeiska socialfonden gällande utbildning och kompetensutveckling
  • Medlemsländer och organisationer involverade i förvaltningen av den Europeiska socialfonden såsom förvaltande myndighet, mellanliggande organ, projektimplementerande organisationer, medlemmar av övervakningskommittéer.
  • Organisationer involverade i leveransen av Socialfondsaktiviteter som mottagare eller projektpartners: offentliga organ, utbildningsinstitutioner, civilsamhället, kommuner.
  • Organisationer eller medborgare som har en särskild expertis inom området

Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida (på engelska)

Direkt till enkäten (enkäten är på engelska) du kan svara fram till den 24 februari 2020.