ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

18 oktober 2021
Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit.

– För närvarande analyserar vi vad uppdraget mer bestämt innebär, säger generaldirektör Håkan Forsberg.

I budgetpropositionen föreslår regeringen ett särskilt anslag för detta ändamål om 386 miljoner kronor för 2022 och 153 miljoner kronor för 2023. Regeringen föreslår också ett tillskott av medel till ESF-rådets förvaltningsanslag.
Totalt beräknas Sverige tilldelas drygt en miljard kronor från fonden för perioden 2020–2023.

EU:s brexitjuseringsreserv syftar till att kunna ge ekonomiska bidrag för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstaterna som orsakats av Storbritanniens utträde ur unionen. Därmed är fondens ändamål att mildra utträdets inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen. EU-kommissionens inrättande av brexitjusteringsreserven ingick i Europeiska rådets uppgörelse om den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027.

Formellt beslut om fonden togs i början av oktober 2021.

Läs regeringens pressmeddelande här