information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

18 oktober 2021

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit.

– För närvarande analyserar vi vad uppdraget mer bestämt innebär, säger generaldirektör Håkan Forsberg.

I budgetpropositionen föreslår regeringen ett särskilt anslag för detta ändamål om 386 miljoner kronor för 2022 och 153 miljoner kronor för 2023. Regeringen föreslår också ett tillskott av medel till ESF-rådets förvaltningsanslag.
Totalt beräknas Sverige tilldelas drygt en miljard kronor från fonden för perioden 2020–2023.

EU:s brexitjuseringsreserv syftar till att kunna ge ekonomiska bidrag för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstaterna som orsakats av Storbritanniens utträde ur unionen. Därmed är fondens ändamål att mildra utträdets inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen. EU-kommissionens inrättande av brexitjusteringsreserven ingick i Europeiska rådets uppgörelse om den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027.

Formellt beslut om fonden togs i början av oktober 2021.

Läs regeringens pressmeddelande här

ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

24 september 2021

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.