Erfarenhetsutbyte – så kan unga fullfölja skolan

29 maj 2024
Konferensdeltagare i Unga - skola och arbetsliv

28 maj samlades skolhuvudmän, kommuner och ideella verksamheter i Malmö för att inspireras och utbyta erfarenheter under konferensen Unga – skola och arbetsliv. Totalt deltog 150 personer i konferensen som hade huvudfokus på Socialfondsprojekt som ska få unga ska fullfölja skolan.

Många unga får en tuff start redan från början. En svår skoltid kan få stora konsekvenser och leda till ett långsiktigt utanförskap. Europeiska socialfonden + 2021–2027 stödjer projekt som ska leda till att fler unga avslutar grund- och gymnasieskolan. Det kan handla om att

 • motverka problematisk skolfrånvaro
 • förebygga för att minska studieavbrott
 • stärka övergångar mellan skola, vidare studier och etablering i arbetslivet.

Att ha fullföljt skolan är grunden för goda möjligheter för att få arbete i framtiden. Det är på alla sätt effektivare att sätta in stöd för ökad skolnärvaro i stället för att i efterhand behöva motivera ungdomar att återgå till studierna, säger Håkan Forsberg, generaldirektör Svensk ESF-rådet.

Erfarenheter från fyra projekt

Under konferensen berättade fyra olika socialfondsprojekt från Sydsverige om sina projekt för att få unga att fullfölja skolan, komma närmare arbetsbetsmarknaden och minska utanförskap:

Projekten la tonvikten på att ta till vara och dela kunskap så att man kan lära sig av det som gått bra tidigare. Projekten lyfte också vikten av att ta vidare metoder och erfarenheter från projekten in i ordinarie skolverksamhet.

Talare som deltog i konferensen. Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering, Nina Lanje, Hållbara övergångar för unga i riskzon, Joline Lovén, Level up, Gunnar Anderzon, SKR och Martin Olsson, Invest in the future.
Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering, Nina Lanje, Hållbara övergångar för unga i riskzon, Joline Lovén, Level up, Gunnar Anderzon, SKR och Martin Olsson, Invest in the future.

Satsar på förebyggande insatser

Psykologen Malin Gren Landell, deltog också i konferensen och berättade om den senaste forskningen på området. Genom att jobba datadrivet med frånvaro kan man tidigt upptäcka frånvaromönster och sätta in förebyggande insatser.

Tidigare har Svenska ESF-rådet stöttat unga när de redan hoppat av för att de ska komma tillbaka till skolan. Genom Europeiska socialfonden+ 2021–2027 satsar myndigheten mer på tidigare förebyggande insatser för att fånga upp ungdomar i riskzonen.

Konferensen Unga – skola och arbetsliv arrangerades av Svenska ESF-rådet Sydsverige.

Vill du söka stöd till projekt riktade mot ungdomar?

Det finns flera öppna regionala och nationella utlysningar som är riktade mot ungdomar.

Se öppna utlysningar Håll också utkik på våra planerade utlysningar Kontakta ditt regionala ESF-kontor för att få råd och stöd

De deltog i konferensen

 • Malin Gren Landell, Gren Landell i skolan.
 • Martin Olsson, Invest in the future
 • Joline Lovén, Level up
 • Nina Lanje, Hållbara övergångar för unga i riskzon
 • Stina Widerstedt, Uppsök Ung Malmö
 • Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering
 • Anders Fredriksson och Kajsa Rosén, Strategirådet
 • Gunnar Anderzon, Sveriges kommuner och regioner (SKR).