Erfarenhetsseminarium som anordnas av socialfondsprojekt Kompetensutveckling Småland

11 april 2022

Anmäl dig till erfarenhetsseminarium som anordnas av socialfondsprojekt Kompetensutveckling Småland den 29 april kl. 10.00-11.00

Seminariet genomförs digitalt för att sprida erfarenheter från hur ESF-projektet Kompetensutveckling Småland hittills bedrivits. Projektet har som uppdrag att under 2021 och 2022 genomföra behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser för tillverkningsindustrin i region Kronoberg och region Jönköpings län.