DN:s granskning av Svenska ESF-rådet – Externt projektstöd och hur vi använder det

9 maj 2019

I och med granskningen av vår verksamhet vill vi klargöra vissa saker, speciellt det som handlar om projektstöd och hur dessa medel har använts.

Vad är projektstöd?

2016 upphandlades Kontigo av Svenska ESF-rådet för att stötta socialfondsprojekt med olika utbildningsinsatser under projektresan och i den avslutande fasen hjälpa projekten och myndigheten med kommunikation kring projektens resultat.

Exempel på projektstöd som erbjuds av Kontigo:

  • Workshop om ägarskap och styrning
  • Workshop om förändringsteori
  • Workshop om kommunikation och spridning
  • Coachande stöd
  • Projektledarutbildning för ESF-projektledare
  • Resultat- och informationsspridningsaktiviteter

I arbetet med resultat- och informationsspridningsaktiviteter tog Kontigo in en kommunikationskonsult som underleverantör. Aktiviteterna har sedan initierats och samordnats av Svenska ESF-rådets kommunikationsenhet, men har i samtliga fall (utom ett) genomförts i nära samarbete med Kontigos underkonsult. Upplägget har sett likadant ut sedan 2016.

Förskottsbetalningar är emot myndighetens regler

Projektstödet hanteras som en helhet och därför tar redovisningen och kontrollen av dessa medel lång tid hos Kontigo. Konsekvensen av detta blev att Kontigos underkonsulter fick vänta på betalning.

För att lösa problemet beslöt Svenska ESF-rådet att betala ut förskott till Kontigo, så att betalning till underkonsulten kunde ske snabbare. Problemen kvarstod och myndigheten fortsatte att betala ut förskott för att lösa likviditetsproblemen hos Kontigo, trots att det var emot myndighetens egna regler.

Europeiska Socialfonden 60 år – mässa och projektkonferens

I oktober 2017 anordnade Svenska ESF-rådet och Kontigos underkonsult en kombinerad konferens och projektmässa för att uppmärksamma att Europeiska socialfonden fyllde 60 år. Syftet var att lyfta fram resultat från de projekt som beviljats och beskriva utvecklingen av dessa över tid.

Projektstödet användes till kostnader kopplade till projektens utställningsyta, mini-workshops och seminarier. Resterande kostnader (lokal, moderator, föreläsare förtäring med mera) betalades från myndighetens förvaltningsanslag. Nacka Strand mässan upphandlades inte korrekt och myndigheten gjorde sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Hur kommer arbetet att se ut framåt?

I mars 2019 beslutade Svenska ESF-rådet tillsammans med Kontigo, att ändra i sina rutiner hur man använder projektstödet för nationella spridningsinsatser. Framgent kommer inga nationella aktiviteter att finansieras av projektstödet och inga mer förskott kommer att betalas ut.

De kommunikationsinsatser som DN tar upp i sin artikel och som Svenska ESF-rådet nu kritiseras för innefattar:

Socialfondens podd – En Smart Framtid, där vi producerat 35 avsnitt som har nått ca 9 500 lyssningar på plattformen Soundcloud till dags dato. Podden finns också på Acast och iTunes. Ett genomgående tema varit att lyfta fram resultat från Socialfonden och socialfondsprojekt.

 Lyssna på podden här: https://soundcloud.com/ensmartframtid/

Arrangerandet av en stor konferens – ESF 60 år, som syftade till att visa upp och lyfta fram vad Socialfonden har åstadkommit under 60 år. Konferensen hade nära 400 deltagare. Och innehöll en mässa med en utställningsdel där 30 ESF-projekt fick möjlighet att visa upp sina resultat.

Se filmen från konferensen/mässan här: https://www.youtube.com/watch?v=42AY3_BM-U8

Den videoblogg som DN tar upp var filmade inslag inför viktiga händelser eller frågor kopplade till Socialfondens verksamhet som vi valde att informera om genom korta filmade inslag med GD. Bland annat inför Almedalen och den internationella kvinnodagen. Totalt gjordes mindre än fem filminslag som har spridits i olika kanaler och sammanhang.

Svenska ESF-rådets YouTube-kanal

Kanalen skapades i början på april 2018. Syftet var att samla projektfilmer och annat rörligt material relaterat till Europeiska socialfonden på ett och samma ställe. Det är skälet till att många filmer har samma publiceringsdatum (det datum de laddades upp till kanalen) och äldre filmer få eller inga visningar, då visningar de har på andra plattformer ej följer med. Vissa filmer är från den tidigare programperioden 2007-2013.

Svenska ESF-rådet använder sig av videobiblioteket Streameo för inlänkning av material till bland annat intranät, esf.se och andra plattformar. Därför ger inte antal visningar på Youtube en korrekt bild av hur många som har sett filmerna.