Digitala informationstillfällen om utlysningar inom ESF+ i Sydsverige

15 mars 2023

Nästa utlysningsomgång inom ESF+ i Sydsverige öppnar i början av juni och kommer att innehålla utlysningar inom kompetensutveckling för anställda, aktiv inkludering, förstudier kring unga från 13 år i skolan och förstudier kring att förebygga sjukskrivningar och långtidssjukskrivna anställda. Digitala informationstillfällen om utlysningarna och hur man ansöker om stöd från Europeiska socialfonden kommer att anordnas den 7 juni.

Den 7 juni anordnar Svenska ESF-rådet i Sydsverige digitala informationstillfällen kring de utlysningar som öppnar i början av juni.

Program den 7 juni:

08:30-10.15 Information om utlysning och hur man ansöker om stöd inom POA1, Kompetensutveckling för anställda

10:30-12.15 Information om utlysning och hur man ansöker om stöd inom POA2, Aktiv inkludering

13:00-14.45 Information om utlysning och hur man ansöker om stöd inom POA1, Förstudier, Förebygga sjukskrivningar och långtidssjukskrivna anställda och inom POA2, Förstudier, Unga från 13 år i skolan

För mer information om varje tillfälle och hur man anmäler sig, se under kalendern.