Digital tidredovisning i projektrummet

13 november 2020

Nu kan samtliga projektägare inom Programområde 1 och Programområde 2 digitalt signera personalens arbetstid i projektet genom Personalportalen i Projektrummet.

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de arbetar i projektet. Detta gäller samtliga anställda oavsett om tiden avser direkta kostnader eller medfinansiering.

Svenska ESF-rådet har vid beslutstillfället fastställt en budget för personella resurser och den personalkategori de anställda ingår i och därmed den schablonersättning som ska gälla. Med den schabloniserade ersättningen (enhetskostnaden), är det enbart tidredovisningen som verifierar utgiften vid ansökan om utbetalning. Denna är således grundläggande för att styrka utgifterna och en tydlig beskrivning vad insatserna i projektet avser ska framgå i tidrapporten.

Mer information om redovisning av personal hittar du här.