information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning

7 juli 2020

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att underlätta er administration och effektivisera hantering av deltagarnas underskrifter så ska projektet inte använda sig av ESF-rådets manuella mallar för redovisning av deltagarnas tid.

Intyg för närvarotid för deltagare i socialfondsprojekt – Insatser inom programområde 1 (PO 1) Kompetensförsörjning skapas med automatik i IT-verktyget i samband med registrering av deltagare/månad och kan tas fram i Projektrummet, även värden/data som ska rapporteras till SCB skapas i verktyget som ska kopieras till SCB-mallen.

Registrering av aktiviteter och rapportering/signering av deltagarnas närvarotid (ansvarig för deltagarnärvaro) sker i Projektrummet (Deltagarportalen) och signering av deltagaren för den tid som rapporterats sker i en extern portal – Aktivitetsportalen.

I dagsläget sker inloggning med e-post och lösenord och signering av närvarotid görs genom att ange en fyrsiffrig kod som skickas antingen via sms eller e-post till den person som ska signera tid.

ESF-rådet kommer till hösten även införa digital signering för projekt inom programområde 2 och för tidredovisning gällande arbetstid i projekten. Tanken är vid detta tillfälle att införa bankid för att underlätta signeringen av nedlagd tid i projekten.

För mer information hur deltagarportalen fungerar se publicerad användarmanual

Handledning Deltagarportalen PO 201 och kontakta sedan era ansvariga kontaktpersoner för projektet på ESF-rådet.