Deltagarnas underskrift vid distansutbildning och digitala lösningar

30 mars 2020

Med anledning av smittspridningsrisken har många projektverksamheter lagts om till distansutbildningar och andra digitala lösningar. Detta medför problematik med att få in deltagarnas underskrifter på tidrapporterna.

Svenska ESF-rådet kommer därför under en period att bevilja att deltagarrapporteringen sker via mail. Den underliggande tidrapporten ska bifogas mailet samt i mailtexten ska anges vilken perioden som avses och hur många timmar deltagaren har deltagit i insatsen så att det tydligt framgår att mailintygandet avser just denna bifogade tidrapport.

Mall för intygande:

Jag – Förnamn Efternamn – intygar att jag under perioden 2020-03-01 – 2020-03-31 har deltagit i en insats/insatser avseende projekt XX omfattande X antal timmar.

Projektägaren som begär in mailverifiering måste säkerställa hur denna är förenlig med de krav som finns i GDPR kopplat till lagring av dessa uppgifter.

De projekt som vill tillämpa denna typ av mailverifiering ska kontakta sin samordnare för att få ett godkännande. Möjligheten att tillämpa mailverifiering avseende deltagarnas närvaro gäller insatser som skett from 2020-01-01.

Svenska ESF-rådet kommer, när smittspridningsrisker är över, att fatta beslut om att denna möjligheten av mailverifiering ska upphöra.