De första utlysningarna inom ESF+ är publicerade

8 juli 2022

Nu har Svenska ESF-rådet publicerat de första utlysningarna inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027 (ESF+).

Sydsverige, Småland och Öarna och Västsverige har publicerat tre utlysningar vardera, Stockholm och Norra Mellansverige har respektive publicerat två utlysningar och det finns en nationell utlysning publicerad. Här finns information från respektive region samt nationella enheten.

Utlysningar inom både Programområde A1 och A2

De 14 utlysningarna riktar sig till såväl sysselsatta i behov av kompetensutveckling som arbetslösa. Flera utlysningar riktar sig speciellt till insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) samt insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de återgår till och fullföljer studier. Utlysningarna beräknas öppna i augusti/september, men det kan skilja sig mellan regionerna. Beräknad projektstart är januari/februari 2023.

  • Vårt uppdrag från regeringen är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Genom de programområden som ESF+ innefattar och genom dessa utlysningar ser jag att vi tillsammans har goda möjligheter att rikta stödet dit det bäst behövs, säger generaldirektör Håkan Forsberg.

Hjälp till stödsökande

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet.

Processen med ett nytt socialfondsprogram

Uppdraget att lämna ett förslag på ett nationellt socialfondsprogram gavs av regeringen till Svenska ESF-rådet 2019. Att skapa ett socialfondsprogram görs i flera steg under flera år där såväl EU-kommissionen som regeringen fattar olika beslut. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Sveriges program och regeringen har ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. Därför är utlysningarna i nuläget preliminära och kan komma att avbrytas.

Planerade utlysningar 2022–2023

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna i december 2022 och stänga i mars 2023, med projektstart i augusti-september 2023. Den tredje ansökningsomgången i ESF+ beräknas öppna i maj/juni 2023, med projektstart januari/februari 2024. Tvååriga utlysningsplaner kommer att publiceras på webben under hösten 2022.

För att underlätta ansökningsförfarandet bör en tidig kontakt med medfinansiärer och medarbetare vid Svenska ESF-rådet tas.

Hjälp till stödsökande.

Alla utlysningar publiceras här.