Breddad utlysning – Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige har breddats

15 september 2022

Utlysningen A2 Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige, diarienummer 22-003 har nu breddats till att omfatta även bransch- och medlemsorganisationer som sökande.