Beviljade socialfondsprojekt och förstudier

21 december 2023

Den 8 december 2023 höll Strukturfondspartnerskapet ett sammanträde och prioriterade flera socialfondsprojekt och förstudier i Östra Mellansverige.

Programområde A1 – Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige

  • Dnr: 23-041-S01 Projektnamn: Jobbklar Projektägare: Studieförbundet Bilda Sydöst

Programområde A2Öka möjligheterna för funktionsnedsatta i Östra Mellansverige

  • Dnr: 23-039-S01 Projektnamn: #vibehövs Projektägare: Activa

Förstudier Förstudieutlysning inom POA1 för Östra Mellansverige

  • Dnr: 23-040-S01 Förstudie: Industriell kompetensutv. Örebro län Projektägare: IUC Industrihubb AB Förstudie
  • Dnr: 23-040-S03 Förstudie: C-sam en förstudie om samverkan Projektägare: Samordningsförbundet Centrala Östergötland
  • Dnr: 23-040-S06 Förstudie: Gröna Rum ASF Mitt Projektägare: Medborgarskolan Värmland-Örebro län
  • Dnr: 23-040-S07 Förstudie: Växtkraft naturturism, förstudie Ö MellanSverige – Projektägare: NATURTURISMFÖRETAGEN