“Behovet av kompetensutveckling är väldigt stort i Sverige”

4 oktober 2023

Nu har programperioden Europeiska socialfonden+ 2021–2027 varit igång i drygt ett år. Utlysningar pågår för fullt liksom projekt bedrivs runt om i landet. Vi tog en pratstund med generaldirektör Håkan Forsberg om hur genomförandet av ESF+ går.

Håkan Forsberg, generaldirektör på Svenska ESF-rådet.

Hur går genomförandet av ESF+? 

– På det stora hela går det bra. Vi har en stor efterfrågan på pengar för stöd till arbetslösa, ungdomar och fattigdomsfrågor där vi bland annat har lyst ut medel för att stötta skolbarn från 6 år och uppåt. 

Det handlar bland annat om språkstöd, läxhjälp och möjligheten till en aktiv fritid. Vi ser även ett enormt intresse för att jobba med sociala innovationer. 

Finns det områden där du vill se fler ansökningar? 

– Det finns ett par områden där vi vill se fler ansökningar. När det kommer till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, programområde A1, så vill vi gärna att fler aktörer ska söka våra medel. Där gör vi idag en del insatser som jag hoppas ska leda till fler ansökningar. Behovet av kompetensutveckling är väldigt stort i Sverige men det är svårt att hitta aktörer som driver projekt.

Likaså inom vårt programområde D, som riktar sig till glesbygden i Övre Norrland och Mellersta Norrland, så välkomnar vi fler ansökningar. Här behöver vi hitta nya aktörer och bättre förklara möjligheterna som finns med programområdet.

Utlysningen av Fast-Care stängde sista augusti. Vad är dina förväntningar på genomförandet? 

– Det känns oerhört glädjande att så många har sökt våra pengar för att få ukrainare i jobb och utbildning. Vår utlysning var på 300 miljoner kronor men vi fick ansökningar på 500 miljoner kronor vilket vittnar om ett högt intresse att hjälpa till. Det vittnar också om hur genomförandet av Socialfonden snabbt kan skifta fokus vid större kriser för att stötta där det behövs som allra mest. 

Har du något medskick till våra projektägare som nu driver projekt för fullt runt om i Sverige? 

– Se möjligheterna med ESF+. Kontakta oss gärna för att få inspiration eller tips kring vad som kan göras, vi hjälper gärna till. Ofta är det en fördel att ha kontaktat oss innan man skriver en ansökan.