information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ansök medel till förstudier för överbryggning till kommande socialfondsprogram i Småland och Öarna II

9 februari 2022

Fram till den 28 februari 2022 finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, mål 1:1 – Kompetensutveckling för anställda.

Denna utlysning har som syfte att skapa en övergång mellan programperiod 2014–2020 och 2021-2027 genom att erbjuda möjlighet till förstudier i syfte att göra omvärldsanalyser, mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar.
Utlysningen tillämpar budgetmodell klumpsumma. Förstudier kan ha högst 400 000 kr i stöd per projekt och hela stödet betalas ut efter att förstudien är genomförd och slutrapport godkänd.

Läs hela utlysningstexten här.

Observera: En tidigare version av utlysningstexten innehöll meningen ”Inom ramen för denna utlysning ligger fokus på arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa och personer i omställning enligt definitionerna i de 5 tematiska målområdena som beskrivs i programförslaget för Socialfondsprogrammet 2021-2027”. Detta är felaktigt och har strukits ifrån utlysningstexten.

Vid frågor kontakta gärna oss samordnare på kontoret i Småland och Öarna!