Ansök medel till förstudier för överbryggning till kommande socialfondsprogram i Småland och Öarna II

9 februari 2022

Fram till den 28 februari 2022 finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, mål 1:1 – Kompetensutveckling för anställda.

Denna utlysning har som syfte att skapa en övergång mellan programperiod 2014–2020 och 2021-2027 genom att erbjuda möjlighet till förstudier i syfte att göra omvärldsanalyser, mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar.
Utlysningen tillämpar budgetmodell klumpsumma. Förstudier kan ha högst 400 000 kr i stöd per projekt och hela stödet betalas ut efter att förstudien är genomförd och slutrapport godkänd.

Läs hela utlysningstexten här.

Observera: En tidigare version av utlysningstexten innehöll meningen ”Inom ramen för denna utlysning ligger fokus på arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa och personer i omställning enligt definitionerna i de 5 tematiska målområdena som beskrivs i programförslaget för Socialfondsprogrammet 2021-2027”. Detta är felaktigt och har strukits ifrån utlysningstexten.

Vid frågor kontakta gärna oss samordnare på kontoret i Småland och Öarna!