100 miljoner för kompetensutveckling i Västsverige

19 februari 2024


Svenska ESF-rådet öppnade i slutet av oktober möjligheten att ansöka om medel på
72 000 000 kr i region Västsverige inom POA1 som riktar sig till redan yrkesverksamma. Detta belopp utökas nu med 28 000 000 kr.

Det handlar om EU-medel som kommer från Europeiska socialfonden och som ska främja kompetensutveckling av yrkesverksamma för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden i Västsverige. Region Västsverige omfattar Halland och Västra Götalandsregionen.

Vår förhoppning är att denna extra finansiering ska underlätta för potentiella projektägare att tänka större i utformningen av sina projekt. Vi tror starkt på att investeringar i kompetensutveckling inte bara gynnar de enskilda individerna utan också stärker näringslivet och regionens konkurrenskraft som helhet.

Sista ansökningsdag till ESF-rådet är kl. 16.00 den 20 mars 2024, och vi ser fram emot att ta del av många projektansökningar. Tillsammans kan vi forma en framtid där kompetensutveckling är en central del av Västsveriges framgång.

Behöver du stöd för att skriva en ansökan?

Den 22 februari kl 10 håller vi ett digitalt informationsmöte med fokus på utlysningen inom PO A1 samt förstudien inom A1. Vi kommer gå igenom förutsättningarna för ansökan och ge information om vad du bör tänka på när du skriver en ansökan. Det kommer finnas tid att svara på frågor.
Anmäl dig på vår hemsida senast den 21 februari.