10 extra miljoner till sysselsatta i Småland och Öarna

6 februari 2024

Svenska ESF-rådet öppnade i slutet av oktober möjligheten att ansöka om medel på 31 000 000 kr i region Småland och Öarna inom POA1 som riktar sig till redan sysselsatta. Detta belopp har nu utökats till 41 000 000 kr.

Det handlar om EU-medel som kommer från Europeiska socialfonden och som ska främja kompetensutveckling av sysselsatta för att stärka deras ställning på arbetsmarkanden i Småland och Öarna.

Vår förhoppning är att denna extra finansiering kommer att underlätta för våra potentiella projektägare att tänka större och mer innovativt i utformningen av sina projekt. Vi tror starkt på att investeringar i kompetensutveckling inte bara gynnar de enskilda individerna utan också stärker näringslivet och regionens konkurrenskraft som helhet.

Sista ansökningsdag till ESF-rådet är den kl. 16.00 den 6 mars 2024, och vi ser fram emot att ta del av ambitiösa projektansökningar. Tillsammans kan vi forma en framtid där kompetensutveckling är en central del av Småland och Öarnas framgång.

Behöver du vägledning och stöd för att förverkliga din projektidé?

Om du behöver vägledning, stöd och någon att bolla din projektidé med ska du anmäla dig till vår digitala informationsträff som äger rum den 9 februari kl. 10.00.

På träffen igenom våra aktuella utlysningar inom ESF+ och ni kan även få en tid för projektkonsultation.

Anmäl dig gärna på vår hemsida senast den 8 februari: https://www.esf.se/kalender/vara-aktuella-utlysningar-informationstraff-5/